måndag 28 juni 2010

Queer tar sig in i Kultursfären i Libanon och Syrien.


I mitt förra nyhetsbrev skrev jag om förutsättningarna för kulturarbetare att arbeta i Syrien. Jag tog bland annat upp censuren där skändningen av presidenten och de olika religionerna är röda linjer man inte överträder . Nyhetsbrevet var mitt första och skrevs med en rätt så limiterad vetskap om det Syriska samhället.
I det senaste nyhetsbrevet fördjupar jag mig i ämnet censur. Med att min vistelse blev längre och att jag blev en del av samhället, har jag sett både regimkritiska pjäser och dansstycken som ifrågasätter könsroller. Med detta började jag undra vad det egentligen är som är det absolut förbjudna.
Välkommen till de politiska kritikerna och könsifrågasättarna.Nyhetsbrev #2

Image belongs too bekhsoos.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar